Bilder från hösten 1994

Fotografer: Thomas Hallgren, m fl

Mitzi

37

Claes och Anna gifter sig

38 39 40 41 42 43 44 45

Bilder från kontoret

46 47 48 49 50 51

Bilder från IFL-94

52 53 54 55 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Utsikten från Guldhedstornet

20 21

Söndagspromenad till botaniska trädgården

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Dags att lämna tillbaka kameran

35 36
[Valid HTML?]
Thomas Hallgren