Kritik

Fritt ur minnet:

Detta gäller kanske inte alltid, i alla situationer. Men det brukar fungera.

(Henrik Alexandersson, April 2017)
Last modified: Mon Apr 24 11:35:22 CEST 2017
TH