Kritik

Fritt ur minnet:

Detta gäller kanske inte alltid, i alla situationer. Men det brukar fungera.

(Henrik Alexandersson, April 2017)
Last modified: Wed Oct 11 21:23:21 CEST 2017
TH