Fudgets

Fudgets är i första hand ett grafiskt användargränssnittsbibliotek för det funktionella språket Haskell och fönstersystemet X11. Fudgets gör det också enkelt att skapa client/server-tillämpningar som kommunicerar via Internet.

Fudgets utvecklades till största delen under 1991-1996, men underhålls forfarande, och källkodspaket för aktuella versioner finns att ladda ner.

Fudgets utvecklades av Thomas Hallgren och Magnus Carlsson. Arbetet finansierades delvis av NUTEK inom forskningsprogrammet Programvaruteknik (Programming Systems and Software Engineering).

En artikel i FPCA-93 blev den första publicerade beskrivning av Fudgets. I mars 1998 färdigställde Magnus and Thomas en gemensam avhandling, som fortfarande är den mest kompletta beskrivningen av Fudgets.

¤ Mer om Fudgets