[Fudgets Home Page]

Varför Fudgets är bra

Med Fudgets kan man programmera grafiska användargränssnitt på en hög nivå i det funktionella programmeringsspråket Haskell.

Fudgets utmärkande egenskaper

Utmärkande egenskaper hos funktionella programmeringsspråk

Många av fördelarna med Fudgets beror på att de är implementerade i ett lat funktionellt språk.

Referenser

  1. Paul Hudak & Mark Jones: "Haskell vs. Ada vs. C++ vs. Awk vs. ... An Experiment in Software Prototyping Productivity" (1994)
  2. John Hughes: "Why Functional Programming Matters". (1984)